teknik

Funki

NoFall Funki är ett pedagogiskt koncept för anpassad fysisk aktivitet och träning på is för personer med funktionsvariationer. Vi använder, med stor framgång, anpassade hjälpmedel som hindrar fall och ökar tryggheten. Utrustningen ger frihet på isen utan att åkaren behöver riskera fallskador.

Träningsformen är rolig och stimulerande och är också bra för balansen och tränar stora muskelgrupper.

När barnen åker i NoFall-systemet är armarnas rörelser helt fria och bålen måste jobba för att orka vara upprätt och i balans. När man stundtals inte orkar så hindrar selen ett fall. Bara att vila lite och sedan åka vidare!

Barn och ungdomar med funktionsvatriationer saknar oftast möjligheten att delta i idrottsaktiviteter, som för många andra är en självklarhet. Utbudet av aktiviteter är begränsat och exempelvis möjligheten att åka skridskor på egen hand, utan att riskera fallskador, saknas. Med anpassade hjälpmedel är detta dock numera möjligt. Fallskydd på is är bra om man har svårt med balansen, har en eller flera svaghet i muskulaturen eller är osäker på sin fysiska förmåga. I USA har man på vissa håll skapat möjligheten till aktivitet, men med personalkrävande hjälpmedel, bergränsningar i hur man kan röra sig och fortsatt risk för fallskador. NoFall ger här helt andra förutsättningar för faktisk tillgänglighet till isen.