skating

Integration

NoFall erbjuder trygghet för dem som aldrig prövat denna form av vinteridrott tidigare. Is är exotiskt, men kanske lite skrämmande för många nyanlända till vårt land. Socialt är det hög status att kunna vara med och idrotta, inte minst bland våra ungdomar.

Idrotten är en mötesplats, som inte tar hänsyn till nationsgränser. En anledning är att idrottens språk och regler är universella. Nästan alla har sparkat på en boll, burk eller papperstuss mot ett mål eller på annat sätt sprungit, hoppat eller kastat. Språket är inte bara ord utan även en känsla, rörelse och gemensam upplevelse. Vilken gud du tror eller inte tror på, vilken hudfärg du har, vem eller vilka du attraheras av spelar ingen roll. Därför sker möten över gränser varje dag i idrottsföreningarna, i hela landet, året runt. Vi får nya kompisar, lär av varandra, hittar trygghet och mening i vardagen.