skating

Integration Utbildning

Arbetet med att skapa en bra utbildning pågår! Vår försöksverksamhet och "pröva-på" verksamhet i mindre grupper skapar grundförutsättningar för den nya utbildningen. Tills vidare ber vi att få hänvisa till NoFalls utbildningen i säkerhet och handhavande för dig som vill jobba med integration på egen hand.