teknik

Montering

Monteringen av stålfixturen kan beräknas till 3-4 arbetsdagar. Där verksamhet pågår har vi anpassat montaget till de tider då isen är tillgänglig d.v.s. nattetid. Komplett mekaniskt montage av NoFall Rundbana tar 2-3 dagar, förutsatt att stålfixturen är korrekt monterad och i utförande enligt ritningsunderlaget. Efter installation av NoFall Rundbana, växel och parkeringskena så protokollförs en omfattande översyn av installationen i sin helhet. Efter installation erbjuder NoFall ett service- och översynsavtal, med certifierade besiktningsmän.
Lägsta monteringshöjd för NoFall se Svenska Hockeyförbundets regler för Typhallar.
Vi förutsätter att Beställaren tillhandahåller lyfthjälpmedel saxliftar, (ställningar och stegar), sörjer för interna transporter samt tillser att aktuell arbetsyta är fritt tillgänglig under tiden för montaget. Vi förutsätter tillgång till lokalerna och att aktuell ishall håller för de nya belastningarna. Vi förutsätter att el finns för växeln i anslutning till parkeringsenheten. NoFall rundbanas gränssnitt är vår upphängning mot befintligt stålfixtur. Dokumentation NoFall standarddokumentation med säkerhetsinstruktion, handhavandebeskrivning och generell ritning, som levereras i ett exemplar för pappersformat samt digitalt. Sammanställningsritning för varje enskilt objekt levereras digitalt.

Garanti

För NoFall rundbana, växel och parkeringsenhet gäller 12 månaders garanti. Förslitningsdetaljer ingår ej i garantiomfång.
Service och underhåll skall utföras i enlighet med NoFall serviceavtal och auktoriserade reservdelar skall användas.
Certifierade användare krävs för att nyttja styrningen av växeln.