teknik

Service

Efter installation av NoFall rundbana, växel och parkeringsskena så protokollförs en omfattande översyn av installationen i sin helhet.
För årlig, löpande service erbjuder NoFall ett avtal för service- och översyn .
Syftet är att garantera säkerheten och säkerställa NoFalls varaktighet år efter år.
Avtalet omfattar en årlig kontroll av konceptets alla delar. Träningsutrustningens alla lösa delar kontrolleras och där eventuella skador uppstått, som äventyrar säkerheten eller har utgången garanti, så byts de ut. I samband med den årliga kontrollen kan även nyttjarna komplettera träningsutrustning och fallskydd då produktutvrcklingen pågår kontinuerligt.

I en service av NoFall-installation ingår: Fullständig översyn och genomgång av komplett NoFall rundbana, växel och parkeringsenhet (inkluderat upphängningar) skenprofiler, löpvagnar och lös utrustning (NoFall selar, linor, karbinhakar mm). Eventuella reservdelar och arbetstid för utbyte tillkommer och faktureras separat. Arbetet beräknas ta 5-7 timmar och vi förutsätter att Beställaren tillhandahåller lyfthjälpmedel (saxlift, stege) samt sörjer för eventuella interna transporter i anläggningen. Resor och eventuell logi tillkommer. Avtalsförslaget är tvåårigt avtal med förlängningsklausul. För varje objekt förs tillsynsjournal, där eventuella felaktigheter rapporteras.
Reparationer påbörjas först efter Beställarens godkännande. Tidpunkten för det årligen återkommande servicebesöket bestäms i samråd med Beställaren.

Assistans för oförutsedda behov av ytterligare service finns tillgänglig året runt.