teknik

Teknik

Nacka kommun har tagit fram den ursprungliga innovationen, som sedan utvecklats till full användbarhet. Anpassning har skett för personer med funktionsvariationer. Trygghets- och säkerhetsaspekterna är genomlysta. Besiktning och utbildning ingår. CE-märkta tillbehör. Kvalitetssäkrade och miljöcertifierade leveranser. Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

NoFalls skena utgörs av en aluminiumprofil, som utförs med 26 000 mm sidlängder och bredden mellan sidlängderna är 14 000 mm. Dessa sammanbinds med halvcirklar bestående av kurvsegment med radie 6 800 mm.

Aluminiumprofilerna i NoFall kombinerar maximal styvhet och bärförmåga med låg egenvikt. Profilerna är anodiserade och därmed underhållsfria.

Genom ett flertal varianter för upphängning kan NoFall anpassas till olika hallars förutsättningar. Banans sträckning kan även breddas eller kortas. Normalt placeras NoFall i höjd med belysningen.

Platsbesök Vi besöker gärna er hall för att tillsammans med er skapa en funktionell lösning och placering av förvaringsskåpet och parkeringsskenans sträckning, helst över en befintlig sargdörr.
För offert och förfrågningar kontakta byggnadsingenjör Mari Anzén Mari.anzen@tekniskfantasi.se 070-7176720.

Kommunerna får genom NoFall utmaningen och möjligheten att satsa på flickidrott och därmed främja jämställd resursfördelning på anläggningssidan mellan flickors och pojkars idrottsutövande.

Entreprenörerna, som endera bygger nytt eller installerar NoFall i befintliga ishallar, delges teknisk support, ritningar, lastförutsättningar, som krävs för varje enskild installation. Vi erbjuder hjälp med finansieringslösningar, stöd vid projektering, service, säkerhets – och handhavandeutbildning och finns tillgängliga under installationen.

Kravspecification