konstruktion

Konstruktion

Vi förutsätter att aktuell ishall håller för de nya belastningarna. NoFall rundbana monteras med upphängningar i en stålfixtur, som först monteras i ishallens tak. Montering kan även att utföras i konstruktioner av limträ. Det finns gott om exempel, bilder och ritningar ni kan ta del av från tidigare installationer. För montering av NoFall rundbana ställs följande krav på den monterade stålfixturen, som också är utgör gränssnittet mot NoFall rundbana.

Växelenhet

Växelenheten möjliggör att flera löpvagnar kan användas i rundbanan, för att sedan kunna växlas över i separat växel- och parkeringsskena.
Växlingen utförs via rörelse i ett elektriskt ställdon. Växelenheten kontrolleras enkelt från golvnivå via ett vred.
Styrskåp i plåt 300x300x210 mm, placerat med fördel i anslutning till låsbart skåp för utrustning.
Levereras med inbyggd arbetsbrytare och monteras vid angiven plats. Beställarens ombesörjer själv för elanslutningen med behörig elektriker i samband med att installationen färdigställs.
Huvudbrytare i elskåp som man kan låsa med hänglås vid underhållsarbete. Nyckelvred och lampor monteras i skåpet för manövrering samt indikering av växelns position.
Skåpet är förberett för radiostyrning (ingår inte, men går att komplettera med) Kablage till växelenheten, samt kopplingslåda uppe vid växeln ingår.
Media: El, 230V, 1-fas, 50 Hz
Radiostyrning på Växelenhetens rörelser ingår ej. Offereras separat på förfrågan.

Stålfixtur

Stålprofilen ska ha en liksidig undre fläns (typ IPE, HEA, …) med flänstjocklek Ft och flänsbredd Fb enligt:
Ft: 7-10 mm

Fb: 80-200 mm

Lämpligt val kan vara IPE160, även om stålleverantören kan välja en annan lösning.
För att säkerställa en fullgod funktion hos rundbanan, ska ovanliggande stålkonstruktion som skenan fästs vid vara monterad enligt nedan angivna toleranser.
I höjdled Z: +/-10 mm, underkant stålprofil

I sidled Y: +/-20 mm, stålprofilens centrumlinje

Alla mått är angivna för underkant stål, respektive relativt centrum av stålprofil, vid de punkter som anges som upphängningspunkter på gällande offertlayoutritning.
Rundbanan går att montera även då stålkonstruktionen är monterad med en något sämre tolerans, men då kan vi inte garantera att självrullningsfenomen osv inte förekommer.
Vid sämre tolerans än följande, bör en justering av stålkonstruktionen utföras innan rundbanan monteras.
I höjdled Z: +/-20 mm, underkant stålprofil

I sidled Y: +/-30 mm, stålprofilens centrumlinje

Vi har flertalet lösningar för upphängningar med olika längder.

Laster För dimensionering av stålkonstruktionen ska minst följande laster användas: Var och en av NoFall skenans upphängningspunkter kan påverkas med momentant max last 200 kg. Upphängningspunkterna är positionerade enligt gällande offertlayout.

Vid vissa lastfall kan det uppstå sidokrafter på systemet, max 75 kg i sidled. Balken, med valda upphängningsavstånd och ev. sidostagning (stång, vajer), ska i angivna upphängningspunkter svikta momentant max 20 mm i sidled p.g.a. denna sidokraft.

Totalvikten på systemet beror på dess längd/bredd och specifika komponentval, och kan variera något. Ett riktvärde är ca 550 kg exklusive last. (Inklusive max lastpåkänning: 750 kg dvs 550+200 kg).

Lägsta monteringshöjd för NoFall Skating Rundbana-Tak Vi besöker gärna er hall för att tillsammans med er skapa en funktionell lösning och placering av förvaringsskåpet och parkeringsskenans sträckning, helst över en befintlig sargdörr.

Leverans med inbyggd arbetsbrytare, monteras vid angiven plats på vägg och att vårt gränssnitt slutar vid skåpet och att dom själva står för inkoppling efter överlämnandet.